Realitní zákon

V České Republice se chystá nový Realitní zákon, který má za cíl zkvalitnit práci makléřů a zajistit vyšší ochranu klientů. K přípravě tohoto zákona přispěla především skutečnost velké fluktuace realitních makléřů, jejich nízké odborné kvalifikace, nekalé praktiky a z velké části i vysoký nárůst soudních sporů a  nespokojených klientů. Na grafu níže je z roku 2009 zobrazena regulace realitních makléřů u nás v porovnání s ostatními státy v Evropě.  Co nový zákon bude upravovat a k jakým změnám dojde?
Na to se pojďme ve stručném shrnutí podívat .

V první řadě se bude úprava týkat především nároků na možnost vykonávat toto zaměstnání. Od nynějška už totiž nebude tak jednoduché stát se realitním makléřem. Podle nově připravované legislativy bude nezbytné, aby měl makléř vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie, obchodu, práva, stavebnictví a dokonce marketingu. Živnostenský list k tomuto podnikání bude nyní přístupný po úspěšném absolvování zkoušek, které ukládá živnostenský úřad.

Další výraznou změnou bude nově povinnost mít, jako makléř, zřízené pojištění a to minimálně 1 750 000 Kč na jednu transakci. U více realitních transakcí v souběhu se bude jednat minimálně o 3 500 000 Kč. Pojištění u spoluúčasti bude vyčísleno na 5 000,- Kč nebo 1% z výše pojistného plnění.

Dalším bodem je tzv. možnost výhradního realitního zprostředkování. Prodávající bude mít totiž nově možnost svěřit prodej své nemovitosti pouze jedné realitní kanceláři nebo realitnímu makléři současně a to maximálně na dobu šesti měsíců. Při nedodržení této smlouvy budou prodávajícímu hrozit pokuty.

Nový Realitní zákon by měl pravděpodobně vejít v platnost od 1.3.2020.

Zdroj: Analýza současné situace, 2012, Ministerstvo pro místní rozvoj

Plánujete prodat svou nemovitost a obáváte se, že by se mohlo něco zvrtnout?

Nejlepší je poradit se s odborníkem\"\"
Vyplňte své údaje a získejte pro sebe 1 hodinu telefonní konzultace ZDARMA! Po vyplnění se vám do 24 hodin ozveme.